ข่าวส่งท้ายพิธีไหว้ครู กับการจัดพานสุดล้ำของเด็กยุคใหม่

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ เป็นช่วงเวลาของพิธีไหว้ครูสำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องเป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทย ในการเคารพนับถือผู้ที่อบรมสั่งสอนเรามาเป็นอย่างดี แต่สำหรับเด็กในยุคปัจจุบันนี้แล้ว การจัดพานแบบเดิมคงจะเป็นเรื่องน่าเบื่อ จึงทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีการจัดพานในรูปแบบที่แปลกตาและแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

หลากหลายโรงเรียน มีไอเดียในการจัดพานที่แปลกตา

ในหลากหลายโรงเรียนตอนนี้ ทาง Social และทางสำนักข่าวต่างๆได้มีการเผยแพร่ภาพพานไหว้ครูที่แปลกใหม่และแปลกตา ยกตัวอย่างเช่นพานไหว้ครูที่จัดในรูปแบบของการยื่นสมรสเท่าเทียมของชาว LGBQ+ ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ ได้มีช่วงเวลา Pride Month พี่เดินขบวนรณรงค์ให้มีการสมรสเท่าเทียมกันนั่นเอง ซึ่งเด็กนักเรียนก็ได้จัดทำออกมาในรูปแบบที่สวยงามให้เข้ากับสถานการณ์ 

ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้การจัดพานไม่จำเป็นที่จะต้องมาในรูปแบบของดอกไม้ธูปเทียน ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยแบบเดิม ที่นำดอกเข็ม ดอกมะเขือ หรือหญ้าแพรกมาจัดไว้บนพานอีกต่อไป

ประเพณีการไหว้ครูมีความสำคัญอย่างไรในสังคมไทย

ในเรื่องของการไหว้ครูนั้นมีความสำคัญแก่คนไทยอย่างไร บอกได้เลยว่าการไหว้ครูนี้ เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อสักการะและเคารพบูชาคนที่สั่งสอนเรามา เพราะว่าครูบาอาจารย์นั้นเป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้วิชาให้กับผู้เรียนด้วยความเมตตาเอนดูและความปรารถนาดี จึงทำให้ครูนั้น เป็นสิ่งที่มีค่าในการสร้างคนที่ดีของประเทศชาติ

จึงได้มีการจัดพิธี 1 ปี มี 1 ครั้ง แต่ตอนนี้ยุคสมัยได้เปลี่ยนไป องค์กรไหนอยากจะจัดการไหว้ครูในช่วงเวลาไหนก็สามารถทำได้ตามความสะดวกขององค์กรได้เลย 

ข้อดีในการจัดพิธีไหว้ครูในโรงเรียนมีอะไรบ้าง

บอกได้เลยว่าข้อดีของการจัดพานไหว้ครูหรือการจัดพิธีไหว้ครูในโรงเรียนนั้นมีข้อดีอย่างแน่นอน แต่จะมีข้อดีอะไรบ้างนั้นเราจะพูดถึงในสิ่งที่เห็นได้ชัด และสามารถพบเห็นได้ทุกปี ก็คือ 

  • การจัดพิธีไหว้ครูเป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ ทำให้พบปะและพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ สามารถเพิ่ม connection ได้อีกด้วย 
  • การเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ทำให้ทุกคนนั้น ได้ระลึกถึงสิ่งที่เรียนไปและระลึกถึงบุคคลที่ได้สอนความรู้ให้กับตัวเอง 
  • ในกิจกรรมไหว้ครู จะมีการจัดพานของนักเรียน เป็นการเปิดความคิดสร้างสรรค์ของผู้จัดทำ และเป็นการรวบรวมความคิดของนักเรียนแต่ละห้อง
  • ในปัจจุบัน การไหว้ครูไม่จำเป็นที่จะต้องจัดพิธีให้ใหญ่โตและเปลืองงบประมาณ เพียงแค่กำหนดเวลาและสถานที่ให้เหมาะสม ก็สามารถจัดพิธีแบบหมู่คณะใหญ่ได้

กิจกรรมในการไหว้ครู ช่วยให้นักเรียนมีความสามัคคีมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมในการไหว้ครูนี้ บอกได้เลยว่ามีประโยชน์แก่นักเรียนอย่างแน่นอน เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นได้แบบชัดเจนก็คือ เวลาในการจัดพานนั้น แต่ละห้องจะมีการคิดและประมวลผลการทำพาน บางโรงเรียนก็ส่งตัวแทนให้ไปแข่งขัน แต่บางโรงเรียนก็ช่วยกันทั้งห้อง ทำให้ทุกคนได้ระดมความคิดว่าจะออกแบบพานไหว้ครูให้ออกมาในรูปแบบไหนนั่นเอง 

สิ่งที่นำมาใช้ในการไหว้ครู มีการสอดแทรกและสื่อความหมาย

สำหรับสิ่งที่นำมาใช้ในการจัดพานไหว้ครู ไม่ว่าจะยุคใดก็ตาม สิ่งที่ได้นำมาสื่อความหมายนั้นได้มีการสอดแทรกแบบมีนัยยะ ซึ่งสมัยก่อนจะใช้ดอกไม้ธูปเทียนแทนความหมายที่เป็นมงคล แต่ตอนนี้นักเรียนยุคใหม่ได้ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลก จึงได้มีการนำเรื่องราวมาสื่อความหมายบนพานแทน แม้ว่าจะเป็นการจัดพานที่ต่างยุคต่างสมัยกัน แต่ก็ยังคงในเรื่องของการสื่อความหมายเช่นเดิม 

สรุปสืบสานประเพณีไหว้ครูให้คงไว้ในรูปแบบเข้าถึงง่ายที่สุด

ต่อจากนี้ไปประเพณีในการไหว้ครูของนักเรียนยุคใหม่ Thailand 4.0 คงจะมีไอเดียที่แปลกใหม่และปรับเปลี่ยนให้เข้าถึงง่ายไปตามสถานการณ์ บอกได้เลยว่าสีสันประเพณีนอกจากนี้ คุณต้องติดตามให้ดี ต้องมีความสนุกสนานและมีความบันเทิงมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งไม่ทำให้ประเพณีนี้สูญหายไป และยังคงรักษาไว้เช่นเดิมได้แน่นอน 

Scroll to Top